Какво општество е Македонија?

Постојат два основни типа на општества, индивидуалистички и колективистички. Во која група спаѓа Македонија? Антрополозите и социолозите општествата ги делат генерално на индивидуалистички и колективистички. Во индивидуалистичките општества, основен општествен, […]

» Read more

(КОЛУМНА) Етички импликации од новите технологии

Филозофот Бертранд Расел во своето дело „Мудроста на Западот”, ќе напише дека „филозофијата започнува со прашање”. Така ако не ги знаеме вистинските прашања и одговорите и наодите ќе бидат бесмислени. […]

» Read more