Какво општество е Македонија?

Постојат два основни типа на општества, индивидуалистички и колективистички. Во која група спаѓа Македонија? Антрополозите и социолозите општествата ги делат генерално на индивидуалистички и колективистички. Во индивидуалистичките општества, основен општествен, […]

» Read more