(КОЛУМНА) Структурата на анархичните процеси во светскиот поредок

Земјата не кружи околу сонцето. Таа се движи по права линија во закривеното простор-време. Ова беше една од импликациите од општата теорија на релативитетот. Времето и просторот не се одделени. […]

» Read more