(КОЛУМНА) Зошто кризата во Македонија има подлабоко онтолошко значење

За многумина можеби перцепцијата за моменталните општествено-политички случувања во Македонија, е дека тоа е само обичен судир на две антагонистички општествени групи, каде секоја се бори за својот интерес. Сепак, според мене, […]

» Read more

(КОЛУМНА) Структурата на анархичните процеси во светскиот поредок

Земјата не кружи околу сонцето. Таа се движи по права линија во закривеното простор-време. Ова беше една од импликациите од општата теорија на релативитетот. Времето и просторот не се одделени. […]

» Read more