АНКЕТА: Со кое од следниве тврдења повеќе се согласувате?

Со кое од следниве две тврдења повеќе се согласувате?

  • Груевски се обидува да создаде етнички тензии со цел да се спаси од одговорност за сторениот криминал. (52%, 75 Votes)
  • Груевски е искрен патриот кој се грижи за интересите на Македонија. (41%, 58 Votes)
  • Не знам/Немам одговор (7%, 10 Votes)

Total Voters: 143

Loading ... Loading ...

* Напомена: Системот не дозволува да гласате повеќе од еднаш од една IP адреса. Сепак, анкетата не се заснова на научни и статистички закономерности.